Tag: shuriken

Naruto preview image

CC-0
311
0
Sasuke preview image

CC-0
532
0
Shuriken / Ninja Star preview image

CC-BY
470
1
Ninja weapons pack preview image

CC-0
962
0
Shuriken preview image

CC-0
164
0
Shuriken preview image

CC-0
174
2
SHURIKEN preview image

CC-0
41
0
8-Blade Shuriken preview image

CC-BY
50
3
Low-poly Shuriken preview image

CC-BY
27
2